Menu
Your Cart

Обект Автономна соларна система 1.32 kWp

Автономна соларна система с пикова фотоволтаична мощност до 1320 Wp - с акумулаторен блок, изцяло за собствени нужди. Системата е предназначена да покрива консумацията за видеонаблюдение на сграда извън населено място. Фотоволтаичните панели, използвани в инсталацията са монкристални, с пикова мощност от 330Wp. Използвали сме хибриден соларен инвертор с мощност от 3kVA, който съхранява излишната електроенергия в акумулаторите.

 

Системата работи без наличие на мрежа, като при недостиг на енергия от фотоволтаичните панели допълнителната консумация бива покрита от акумулаторния блок, като соларните панели винаги са приоритетното захранване. Акумулаторният блок може да осигури до 2kWh автономно захранване при пълен заряд на акумулаторните батерии.

Инсталацията покрива на 100% консумацията на електроенергия на нашия клиент.

 

Обща инсталирана мощност: 1,32 kWh

Брой соларни панели: 4 бр. х 330 Wp Qcells

Инвертор: Хибриден соларен инвертор - 3 kVA

Годишна производителност на ел.енеригя: 1,78 MWh

Тип на панелите: Монокристални

Батерии: 2 бр. Ultracell 150Ah

Предназначение: Автономна система за собствени нужди

Местонахождение: област Свиленград

Снимки 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •