Menu
Your Cart

Обект Автономна соларна система 2.4 kWp

Автономна соларна система с пикова фотоволтаична мощност до 2400 Wp - с акумулаторен блок, изцяло за собствени нужди. Системата е предназначена да покрива консумацията на електроенергия на къща без достъп до електропреносната мрежа. Фотоволтаичните панели, използвани в инсталацията са монкристални, с пикова мощност от 300Wp. Използвали сме автономен соларен инвертор с мощност от 3.5kW, който съхранява излишната електроенергия в акумулаторите.

 

Системата работи без наличие на мрежа, като при недостиг на енергия от фотоволтаичните панели допълнителната консумация бива покрита от акумулаторния блок, като соларните панели винаги са приоритетното захранване. Акумулаторният блок може да осигури до 5kWh автономно захранване при пълен заряд на акумулаторните батерии.

Инсталацията покрива на 100% консумацията на електроенергия на нашия клиент.

 

Обща инсталирана мощност: 2,40 kWh

Брой соларни панели: 8 бр. х 300 Wp Luxor

Инвертор: Хибриден соларен инвертор - 3.5 kW

Годишна производителност на ел.енеригя: 3,40 MWh

Тип на панелите: Монокристални

Батерии: 4 бр. Trojan 205Ah

Предназначение: Автономна система за собствени нужди

Местонахождение: област Пазарджик

Снимки 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •