Menu
Your Cart

Обект Фотоволтаична централа 20kW за продажба на електроенергия

Мрежова фотоволтаична централа с пикова соларна мощност до 20520 Wp - изцяло за продажба на електроенергия на преференциални цени към електроразпределителното дружество. Системата отдава цялата произведена електроенергия обратно в мрежата.  Фотоволтаичните панели, използвани в инсталацията, са от поликристален тип /изработени по немски дизайн/ с пикова мощност от 285Wp. Използвали сме австрийски инвертор Fronius с високо качество и надеждност. Системата работи само и единствено при наличие на мрежа, като работи в паралел с нея.

 

Фотоволтаичната централа е изградена с цел дългосрочна инвестиция, като договорът, който се сключва с ЕРП е за срок от 20 години.

 

Обща инсталирана мощност: 20,52 kWh 

Брой соларни панели: 72 бр. х 285 Wp Qcells

Инвертор: Fronius Symo - 20 kW

Годишна производителност на ел.енеригия: 28,32 MWh

Тип на панелите: Поликристални

Предназначение: Мрежова система за продажба на електроенергия

Местонахождение: област Пазарджик

Снимки 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •