Menu
Your Cart

Обект Мрежова фотоволтаична система 2,1 kWp

Мрежова фотоволтаична система с пикова соларна мощност до 2100 Wp - изцяло за собствени нужди. Системата допринася за намаляване сметките за електроенергия на еднофамилно семейство. Фотоволтаичните панели, използвани в инсталацията са от поликристален тип /изработени по немски дизайн/, с пикова мощност от 300Wp. Използвали сме австрийски инвертор Fronius с мощност от 3kW с високо качество и надеждност, който позволява надграждане на системата.

 

Системата работи успоредно с мрежата, като при недостиг на енергия от фотоволтаичните панели допълнителната консумация бива покрита и от електроразпределителната мрежа, като соларните панели винаги са приоритетното захранване.

Инсталацията покрива между 30-45% от разходите за електроенергия на нашия клиент, в зависимост от сезона на експлоатация на съоръжението.

 

Обща инсталирана мощност: 2,1 kWh

Брой соларни панели: 7 бр. х 300 Wp QCells

Инвертор: Fronius Primo - 3 kW

Годишна производителност на ел.енеригя: 3,36 MWh

Тип на панелите: Поликристални

Предназначение: Мрежова система за собствени нужди

Местонахождение: Област Шумен

Снимки 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •