Menu
Your Cart

Обект Мрежова фотоволтаична система 2,97 kWp

Мрежова фотоволтаична система с пикова соларна мощност до 2970 Wp - изцяло за собствени нужди. Системата допринася за намаляване сметките за електроенергия на еднофамилно семейство. Фотоволтаичните панели, използвани в инсталацията са от монокристален тип /изработени по немски дизайн/, с пикова мощност от 330Wp. Използвали сме австрийски инвертор Fronius с мощност от 5kW с високо качество и надеждност, който позволява надграждане на системата чрез добавяне на допълнителна соларна мощност до максимално 7.5 kWp. Към инвертора е включено допълнително устройство Smart Meter, което не позволява връщането на излишната електроенергия обратно в мрежата.

 

Системата работи успоредно с мрежата, като при недостиг на енергия от фотоволтаичните панели допълнителната консумация бива покрита и от електроразпределителната мрежа, като соларните панели винаги са приоритетното захранване.

Инсталацията покрива между 30-60% от разходите за електроенергия на нашия клиент, в зависимост от сезона на експлоатация на съоръжението.

 

Обща инсталирана мощност: 2,97 kWh

Брой соларни панели: 9 бр. х 330 Wp QCells Half Cut

Инвертор: Fronius Primo - 5 kW

Годишна производителност на ел.енеригя: 4,45 MWh

Тип на панелите: Монокристални

Предназначение: Мрежова система за собствени нужди

Местонахождение: Област София

Снимки 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •