Menu
Your Cart

Обект Мрежова соларна система 9,12 kWp

Мрежова фотоволтаична система с пикова соларна мощност до 9120 Wp - изцяло за собствени нужди. Системата допринася за намаляване сметките за електроенергия. Фотоволтаичните панели, използвани в инсталацията са от поликристален тип /изработени по немски дизайн/, с пикова мощност от 285Wp. Използвали сме монофазен австрийски инвертор Fronius с мощност от 8.2kW с високо качество и надеждност, който позволява надграждане на системата чрез добавяне на допълнителна соларна мощност до максимално 12.3 kWp.

 

Системата работи успоредно с мрежата, като при недостиг на енергия от фотоволтаичните панели допълнителната консумация бива покрита и от електроразпределителната мрежа, като соларните панели винаги са приоритетното захранване.

Инсталацията покрива между 50-100% от разходите за електроенергия на нашия клиент, в зависимост от сезона на експлоатация на съоръжението.

 

Обща инсталирана мощност: 9,12 kWh

Брой соларни панели: 32 бр. х 285 Wp QCells

Инвертор: Fronius Primo - 8.2 kW

Годишна производителност на ел.енеригя: 13,31 MWh

Тип на панелите: Поликристални

Предназначение: Мрежова система за собствени нужди

Местонахождение: Гърция

Снимки 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •