Тъй като соларната индустрията продължава да расте с експоненциален темп, повишено внимание се отделя на максимално увеличаване на производителността на всички компоненти на соларния модул. По-специално, подобряването на ефективността се превърна в основен двигател за намаляване на разходите на ват и увеличаване на годишното производство на енергия (AEP). Въпреки че напредъкът в технологиите за слънчеви клетки бързо се възприе от индустрията, по-доброто управление на постъпващата слънчева светлина осигурява още един допълнителен начин за подобряване на ефективността на модулите. След успешното стартиране в края на 2016 г., 3M пуска техническо фолио, целящо постигане на по-добри резултати.

В един конвенционален слънчев модул до 15% от площта е неактивна, което означава, че светлината, падаща върху тези части на модула, не се преобразува в електричество. 3M светлопренасочващо фолио се полага върху соларните клетки. Сложният дизайн на оптичната структура на филма спомага за увеличаване на максималната мощност на соларните панели и годишното енергийно производство, независимо от ориентацията на модула. Чрез използването на филма, производителите на модули отчитат увеличение на мощността от 1,5 до 3,0%.

 

 

"С 3M Light пренасочващото фолио, значителна част от светлината, която иначе би била отразена от соларния модул, е възстановена", казва Скот Хауърд, 3M Global Marketing Manager за слънчева енергия. "В резултат на това филмът може да помогне за увеличаване на мощността на модула и полевата енергийна печалба и е предназначен да го прави през целия живот на модула."

Доказано решение, което лесно се интегрира в процеса на производство на модули, 3M Light Redirecting Film е проектиран така, че да издържи 25-годишния живот на соларния модул.