Menu
Your Cart

Общи Условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ – Екс Пи Ай ООД, предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ (всеки, който е заредил в Интернет страницата https://www.xpi.bg, посредством Интернет магазина https://xpi.bg Тези условия обвързват всички потребители.

 1.2 Онлайн магазин www.xpi.bg е собственост на – Екс Пи Ай ООД, ЕИК 204538888, със седалище и адрес на управление – гр. Поморие, ул. Цар Петър 8, ет.3, ап.4. Ако желаете да осъществите административен контакт с нас, можете да го направите на e-mail: office@xpi.bg телефон: 0889971666 или на по-горе изписания адрес.

 1.3 Екс Пи Ай ООД има пълните права по всяко време да променя интернет сайта https://www.xpi.bg/ и начините за достъп до него.

 1.4 За всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който използва онлайн магазина https://www.xpi.bg/ и регистрира поръчка чрез него, се счита, че приема, съгласен е и се задължава да спазва настоящите Общи условия. ВНИМАНИЕ!!! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Екс Пи Ай ООД Вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

 1.5 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове. Всички посочени цени в онлайн магазина https://www.xpi.bg са в български левове и са крайни, с всички включени данъци и такси, като не включват цената на доставката.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

 2.1. Всяко едно използване на интернет сайта www.xpi.bg означава, че Вие сте запознати внимателно с настоящите Условия за ползване, както и че сте се съгласни да ги спазвате безусловно.

 2.2 Екс Пи Ай ООД си запазва правото да изменя Условията за ползване от по всяко време чрез тяхната актуализация. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители.

 2.3 Промени на Условията за ползване могат да се да осъществяват едностранно от Екс Пи Ай ООД по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт.

 2.4 Във всеки случай на промяна на Условията за ползване Потребителите ще бъдат информирани за това от Екс Пи Ай ООД чрез публикуване на промените в уебсайта www.xpi.bg.

 2.5. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: www.xpi.bg .

 2.6. Копирането, разпространението, съхраняването, предаването или използването по какъвто и да е друг начин на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Екс Пи Ай ООД е строго забранено.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

3.1. При ползването на www.xpi.bg , Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

 3.2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Условия за ползване между Екс Пи Ай ООД и Потребителя, Екс Пи Ай ООД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до office@xpi.bg .

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА Екс Пи Ай ООД

Фирма Екс Пи Ай ООД е регистрирана като администратор на лични данни с идентификационен номер: 428135

 4.1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Екс Пи Ай ООД при ползване от него на уебсайта, както и на поправка на тези Лични данни.

 4.2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола и/или са извършили поръчка изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Екс Пи Ай ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Екс Пи Ай ООД.

 4.3. Екс Пи Ай ООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.

 4.4. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.xpi.bg , след като завърши процеса на регистрация.

 4.5. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Екс Пи Ай ООД се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията.

 4.6. Екс Пи Ай ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

 4.7. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от Екс Пи Ай ООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги. Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез изпращане на и-мейл до office@xpi.bg . Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Условия за ползване.

4.8. Декларация за защита на личните данни. 

4.8.1. Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

4.8.2. Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас? Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за период от 1 година, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

4.8.3. Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес и имейл адрес. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката и нашия счетоводител.

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

4.8.4. Нюзлетър, мейлинг

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър/мейлинг, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения. Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: office@xpi.bg. Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг.

4.8.5. Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни. 

4.8.6.  Даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изразява изрично своето съгласие с това, че личните му данни, а именно имена и имейл адрес се обработват от компания Екс Пи Ай ООД за целите на изпращане на рекламни материали за продуктите на компанията Екс Пи Ай ООД. Потребителят е информиран, че може да оттегли съгласието си по всяко време като изпрати имейл до office@xpi.bg.

V. ЦЕНИ

5.1. Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в български лева /лв./, с включени всички изисквани данъци или такси.

 5.2. Екс Пи Ай ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

 5.3. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията в уебсайта, Екс Пи Ай ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 30-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 5.4. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

VI. ДОСТАВКА

6.1. Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от Екс Пи Ай ООД начин и от посочения от Екс Пи Ай ООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности.

 6.2. Екс Пи Ай ООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

 6.3. Екс Пи Ай ООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Екс Пи Ай ООД обстоятелства.

 6.4. Екс Пи Ай ООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Екс Пи Ай ООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

 6.5. Екс Пи Ай ООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Екс Пи Ай ООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Екс Пи Ай ООД е да възстанови в 30-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.

 6.6. В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от Екс Пи Ай ООД, Потребителят ще бъде информиран за това фирмата ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 30-дневен срок.

VII. ПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

7.1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Екс Пи Ай ООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

 7.2. При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Екс Пи Ай ООД в Уникредит Булбанк и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. Всички такси и комисионни са за сметка на поръчващия.

 7.3. В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, Екс Пи Ай ООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

VIII. ДОГОВОР И ФИНАЛИЗИРАНЕ

8.1. Екс Пи Ай ООД ще издаде и предаде на клиента всички необходими документи, които удостоверяват покупката на продукти/услуги от негова страна, съгласно действащото законодателство. Ако клиента желае да получи фактура за закупените стоки той трябва да напише това свое желание в полето за допълнително съобщение и да остави данни на фирмата, за която иска да получи фактура.

 8.2. Договорът, към който се добавят документите, удостоверяващи доставката на клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на Екс Пи Ай ООД, се смята за изпълнен.

 8.3. Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за прекратен в момента, в който страните са изпълнили насрещните си задължения в сроковете и при условията, изложени в настоящия документ.

 8.4 Когато са налице различия между списъка с доставените продукти (отпечатан на гърба на товарителницата) и съдържанието на колета, клиентът трябва да уведоми Екс Пи Ай ООД и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на доставката по телефон или с имейл на адрес office@xpi.com с приложени доказателства (снимка, обяснения и др.).

IX. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

9.1. Всеки клиент на ww.xpi.bg може да върне продуктите, закупени по договор, в следните ситуации:

    9.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят негодни;

    9.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;

    9.1.3. Продуктите имат производствени дефекти

   9.1.4 Клиентът се е отказал от договора в рамките на 14-дневния срок от доставката, съгласно чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите.

 9.2. Екс Пи Ай ООД може да предложи покриване на всички разходи по доставка за върнати продукти (както при доставка, така и при връщане, независимо от причината за връщане) като процедура за лоялност, ако се използва формулярът, посочен в чл. 9.3. Ако клиентът използва друг куриер или други методи на доставка (поща, лично) се прилага чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

 9.3. Преди изтичане на срока за отказ, клиентът информира Екс Пи Ай ООД за решението си да се откаже от договора. За тази цел, клиентът трябва да направи недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора като изпрати попълнен стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки на електронната поща: office@xpi.bg

 9.4. Клиент, който е уведомил Екс Пи Ай ООД, съгласно чл. 9.3, носи отговорност за връщането или предаването на посочените продукти на Екс Пи Ай ООД или на лице, упълномощено от Екс Пи Ай ООД да ги приеме, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която той е уведомил Екс Пи Ай ООД за решението си да се откаже от договора. Срокът е спазен, ако продуктите бъдат изпратени от клиента преди изтичането на периода от 14 дни, опаковани по подходящ начин, за да се запазят по време на транспорта и в оригиналната им опаковка.

 9.5. Клиентът на Екс Пи Ай ООД няма да може да върне закупените продукти и/или няма да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

9.5.1. Ако искането за връщане във всяка от хипотезите, предвидени в чл. 9.1, е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 14-дневния срок, предвиден в чл. 9.2, считано от работния ден, следващ датата на изпълнението на договора (доставката).

9.5.2. Ако даден продукт се връща на основание една от хипотезите, предвидени в чл. 9.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички непокътнати етикети и документи, които го придружават).

9.5.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от клиента или ясно персонализирани.

9.5.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини и които са били разпечатани от клиента (тези продукти са маркирани в представянето на сайта като неподлежащи на връщане продукти).

 9.5.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставката и съобразно естеството им са били свързани с други продукти.

 9.6. Потребител/клиент ще бъде информиран на имейла, от който е направена поръчката, дали продуктът подлежи на връщане и дали има разходи в случай на връщане. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

 9.7. В случай, че клиент се откаже от договора, Екс Пи Ай ООД му възстановява всички парични средства, които са получени като плащане от негова страна, в това число, когато е приложимо, на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и, във всеки случай, не по-късно от 14 дни от датата, на която са уведомени за решението на клиента да се откаже от договора, съгласно чл. 9.2. и 9.3. Връщането се извършва само по банков път в банковите сметки, посочени от клиента в IBAN формат. Не се възстановяват пари в брой или наложен платеж.

X. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Екс Пи Ай ООД не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой потребител/клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от разпоредбите на настоящите общи условия.

 10.2. Ако потребител/клиент счита, че съдържание, изпратено от Екс Пи Ай ООД, нарушава авторските или други права, той може да се свърже за предоставяне на повече информация с Екс Пи Ай ООД, на адрес office@xpi.bg, така че Екс Пи Ай ООД да може да вземе информирано решение по въпроса.

 10.3. Екс Пи Ай ООД не гарантира на потребител или клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта, и не му дават право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти от или изцяло съдържанието, да копира, или да използва което и да е съдържание по друг начин, или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за достъп, без предварителното писмено съгласие на Екс Пи Ай ООД.

 10.4. Екс Пи Ай ООД не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

 10.5. Екс Пи Ай ООД се освобождава от отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до потребител или клиент, чрез каквито и да е средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или на служител на Екс Пи Ай ООД, когато тази употреба на съдържанието може или причинява вреди от всякакъв характер за потребителя, клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

 10.6. Екс Пи Ай ООД не предлага преки или косвени гаранции, като:

 10.6.1. Услугата ще бъде според изискванията на клиента

 10.6.2. Услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид

 10.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане на услугата, ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента

 10.7. В рамките на разпоредбите на общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между клиент или потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И НЕПРЕДВИДЕНИ СЛУЧАИ

11.1. С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от случай на непреодолима сила.

 11.2. Страната или законен представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжна да информира другата страна незабавно за настъпването му и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от това събитие.

 11.3. Страната или законен представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако случаят на непреодолима сила му пречи да го изпълни.

 11.4. Ако в срок от 15 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не приключи, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на договора, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

 11.5. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието, при спазване на условието по чл. 11.3.

XII. СПОРОВЕ

12.1. Чрез използване/посещение/разглеждане/ и др. на сайтове и/или всяко съдържание, изпратено от Екс Пи Ай ООД на потребителя/клиента чрез достъп и/или изпращане по различни начини (електронни, телефон и др.), той се съгласява с разпоредбите на настоящите "Общи условия".

 12.2. Всеки спор по отношение на тези общи условия, който може да възникне между регистриран или не потребител/клиент и Екс Пи Ай ООД, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

 12.3. Всеки спор, от всякакъв вид, който би могъл да възникне между регистриран или не потребител и Екс Пи Ай ООД или неговите партньори, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд по седалище на Екс Пи Ай ООД, според действащото българско законодателство.

 12.4. Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

 12.5. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с българското законодателство. 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Екс Пи Ай ООД си запазват правото да извършват всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на потребителя или клиента.

 13.2. В границите на разпоредбите на общите условия, Екс Пи Ай ООД не може да бъде отговорно за евентуални грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.