Обект Хибридна соларна система 5 kWp

Хибридна соларна система с пикова фотоволтаична мощност до 5130 Wp - с акумулаторен блок и свързана към мрежата, изцяло за собствени нужди. Системата допринася за намаляване сметките за електроенергия на еднофамилно семейство. Фотоволтаичните панели, използвани в инсталацията са от поликристален тип /изработени по немски дизайн/, с пикова мощност от 285Wp. Използвали сме хибриден инвертор с мощност от 5.5kW, който не позволява връщането на излишната електроенергия обратно в мрежата, като я съхранява единствено в акумулаторите.

 

Системата работи успоредно с мрежата, като при недостиг на енергия от фотоволтаичните панели допълнителната консумация бива покрита от акумулаторния блок, а при нов недостиг и от електроразпределителната мрежа, като соларните панели винаги са приоритетното захранване. Акумулаторният блок може да осигури до 10kWh автономно захранване при пълен заряд на акумулаторните батерии.

Инсталацията покрива между 50-100% от разходите за електроенергия на нашия клиент, в зависимост от сезона на експлоатация на съоръжението.

 

Обща инсталирана мощност: 5,13 kWh

Брой соларни панели: 18 бр. х 285 Wp Qcells

Инвертор: Хибриден соларен инвертор - 5.5 kW

Годишна производителност на ел.енеригя: 6,72 MWh

Тип на панелите: Поликристални

Батерии: 8 бр. Ultracell AGM 200Ah

Предназначение: Хибридна система за собствени нужди

Местонахождение: област София

Снимки 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •