Menu
Your Cart

Обект Мрежова фотоволтаична система 900 Wp

Мрежова фотоволтаична система с пикова соларна мощност до 900 Wp - изцяло за собствени нужди. Системата допринася за намаляване сметките за електроенергия на домакинството. Фотоволтаичните панели, използвани в инсталацията са монокристални, с пикова мощност от 180Wp. Системата е оборудвана с немски инвертор SMA с мощност от 1.5kW с високо качество и надеждност, който позволява надграждане на системата чрез добавяне на допълнителна соларна мощност до максимално 1.6 kWp.

 

Системата работи успоредно с мрежата, като при недостиг на енергия от фотоволтаичните панели допълнителната консумация бива покрита и от електроразпределителната мрежа, като соларните панели винаги са приоритетното захранване.

Инсталацията покрива между 10-30% от разходите за електроенергия на нашия клиент, в зависимост от сезона на експлоатация на съоръжението.

 

Обща инсталирана мощност: 900 Wh

Брой соларни панели: 5 бр. х 180 Wp

Инвертор: SMA Sunny Boy - 1.5 kW

Годишна производителност на ел.енеригя: 1,20 MWh

Тип на панелите: Монокристални

Предназначение: Мрежова система за собствени нужди

Местонахождение: Област Бургас

Снимки 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •