Във все повече градове в Германия навлиза опростена процедура за регистриране на слънчеви фотоволтаични системи тип балконни мини PV централи. Експерти изчисляват, че в цяла Германия към момента са инсталирани и работят около 80 000 балконни електроцентрали. Но пазарният потенциал е значително по-висок. Прогнозите са за инсталиране на един до пет милиона потенциални системи.В трите най-големи германски града Берлин, Хамбург и Мюнхен мрежовите оператори са въвели опростена процедура за регистриране на соларни системи за балкони, вътрешни дворове или градински навеси.Там е достатъчен прост формуляр A4, за да могат потребителите да се регистрират.
 


 

Монтажът на така наречените балконни централи е разрешен в Германия от средата 2018 г. Това са малки, готови за употреба фотоволтаични системи, които могат да се използват за лесно генериране на електричество.
 

Какво представляват балконните централи?

Малки фотоволтаични системи за включване направо към контакта на домашната мрежа са обобщени под термина "балконни централи".

Соларните конфигурации се състоят от два до четири PV модула, интегриран соларен инвертор с максимална изходна мощност от 600W, който преобразува генерирания постоянен ток в променлив ток, конструкция и щепселна връзка.

 


 

Мини електроцентралите могат да бъдат инсталирани на балкони или в градината - и не само от собственици на жилища, но и от наематели. При смяна на жилището, системите могат просто да бъдат изключени, демонтирани и преместени. Ако наемателите искат да монтират системите към парапета на балкона, фасадата или покрива, те трябва да получат одобрението на собственика на жилището. Максималната мощност, която е разрешено да системата да отдава в домашната мрежа е 600 вата (ограничена чрез микроинвертора) или около 2.6 ампера, което според експерти е максималната граница, с която може да се натовари допълнително домашната електрическа инсталация, без да се допуска претоварване. Тези 600 вата съответстват на около 3-4 м2 площ за соларни панели.
 

Според експерти, до 20 процента от разходите за електроенергия на едно домакинство могат да бъдат спестени с помощта на балконните централи, които се изплащат само след няколко години.

Малките централи по принцип не правят нищо по-различно от големите си колеги по покривите на къщите. Разликата е, че генерираният променлив ток се подава в директно в контакта и по този начин в домашната мрежа чрез кабелен конектор. Разрешени са стандартни заземени гнезда (щепсели тип „шуко“), но се препоръчват специални енергийни контакти.

Най-лесният начин за използване на цялата генерирана слънчева енергия в крайната верига е незабавно ѝ консумиране, например при работа на фризер или хладилник, тъй като тези устройства са в постоянна работа. Свързаният домакински уред винаги автоматично получава електроенергията, която генерира мини PV централата и черпи електроенергия от мрежата само, ако не произвежда достатъчно. Концепцията за мини соларни системи се основава изцяло на самопотреблението. При наличие на повече произведена електроенергия отколкото консумирана на момента, е възможно и отдаване на излишната електроенергия обратно в мрежата, като условие е наличието на двупосочен електромер. Голяма част от електромерите в Германия вече са подменени с двупосочни, като всички обществени доставчици на електроенергия са длъжни до няколко години да подменят безплатно електромерите на своите абонати с двупосочни такива.

Когато към контакта е свързана мини PV система, електромерът, който измерва консумацията от мрежата, работи значително по-бавно. Следователно не е изненадващо, че малките генератори са трън в очите на доставчиците на енергия.