Хората често си задават въпросът какво е соларен инвертор? Инверторите играят решаваща роля във всяка фотоволтаична енергийна система и често се считат за мозъка на проекта, независимо дали става дума за жилищна система с 3 kW или за 5-мегаватова електрическа централа. Основната функция на инвертора е да "преобразува" изхода за постоянен ток (DC) в променлив ток (AC). АС е стандартът, използван от всички търговски уреди, поради което много от тях разглеждат инверторите като "връзка" между фотоволтаичната (PV) система и електроуредите.

 

 

Горната схема ни разказва за принципа на действие на един автономен off-grid инвертор. В типичния пример разполагаме с 3 бр. фотоволтаични панели всеки с мощност от 100Wp, т.е. реално разполагаме с максимална изходна мощност от 300 W (панелите са свързани паралелно, по този начин увеличаваме зарядния ток, който ще получи акумулаторът). При консумация на телевизор, лед осветление и малък вентилатор от 200 W и наличие на максимална соларна мощност от 300 W системата ще изконсумира 200 W от фотоволтаичните панели, а излишните 100 W ще складира в нашата батерия. От своя страна соларният инвертор има задачата да преобразува напрежението на акумулатора (в случая 12V) в 220V, като по този начин гарантира безупречната работа на нашите електроуреди.

Инверторните технологии напреднаха значително, така че в допълнение към превръщането на DC в AC, те осигуряват редица други възможности и услуги, за да гарантират, че преобразувателят може да работи на оптимално ниво на производителност, като например мониторинг на данни, проектиране инженеринг. Производителите на инвертори също така предоставят пост-инсталационни услуги, които са неразделна част от поддържането на производството на енергия и високото ниво на производителност на проекта, включително превантивна поддръжка.

Интеграция на мрежата и инвертори
Високото навлизане на фотоволтаиците и въздействието, което ще окажат върху нашата застаряваща електрическа мрежа, е друго предизвикателство пред цялата слънчева индустрия. Самото предизвикателство не е специфично за инверторите, но решението може да бъде изцяло задвижено от инвертора. Тъй като инверторите служат като вход към системата, усъвършенстваната полезност като ниско напрежение, може да помогне за смекчаване на проблемите, произтичащи от по-високото навлизане на PV в мрежата, като предвидимост на продукцията и разпределено генериране. Тези функции спомагат за облекчаване на прехода, тъй като се изгражда повече слънчева енергия, без да е необходимо да се извършват големи и скъпи подобрения на инфраструктурата. Помощните компании имат желание да подкрепят разработването и използването на инвертори с най-доказаните функционалности, когато става въпрос за взаимно свързване на мрежата.

Гъвкавост на дизайна
Като се има предвид нарастването на проектите за разпределено производство, заедно с непрекъснатото разработване на полезни проекти, разработчиците на соларни проекти търсят производители на инвертори, които да осигурят солиден набор от търговски продукти и технологични топологии. Гъвкавият производител на инвертори може да предложи централизиран и децентрализиран инверторен дизайн, отнасящ се до архитектура, която използва множество инвертори по време на проекта, за да се постигне възможно най-ниската изравнена цена на енергията (LCOE). Въпреки че все още има нарастващо търсене на обща системна архитектура, използваща централизиран инвертор, проектирането на трифазни низови инвертори за децентрализирана PV система придобива популярност. 

Инверторите са се развили от много повече от просто преобразуване на електрическите токове на слънчева енергийна система. Инверторите трябва да продължат да правят нововъведения и да намаляват разходите си, като същевременно запазват ключовите си атрибути за слънчева енергийна система (надеждност, ефективност и характеристики, като например мониторинг на данните), за да стимулират по-голямото навлизане на фотоволтаичните панели.