Фотоволтаичната система WINAICO, състояща се от 3.530 на брой соларен панел 275W с PERC технология, постига доста по-добра производителност в сравнение с конвенционална соларна система.


В Ламердинг (Бавария) семейният бизнес "Fischzucht Ruf" (Рибно стопанство Руф) е решил да инсталира слънчеви модули WINAICO върху покривите на своите рибни басейни. През тримесечния период на строителство, от октомври до декември 2016 г.,  са били инсталирани общо 3.530 модула соларен панел 275W WINAICO с PERC технология. Общият размер на системата е 970,75 kWp.

Рибното стопанство отглежда американски пъстърви, кафяви пъстърви и дъгови пъстърви в рибните басейни. За да предпазят басейните от естествени врагове като чапли и корморани, семейната компания е поставила мрежи над басейните. Това е било свързано с разходи от приблизително 50 000 евро, имащо недостатъка, че мрежите е трябвало да се ремонтират постоянно, а след 10 години и изцяло заменени.


"Тази фотоволтаична система ни носи единствено и само предимства! От февруари 2017 г. системата е в действие. Тъй като непосредствено до тази фотоволтаична система е разположена друга система с конвенционални слънчеви модули, имахме възможност да сравним директно производителността на двете фотоволтаични системи и установихме, че модулите PERC на WINAICO генерират допълнителен добив от 5-6% ", казва Вернер Руф, оператор на" Рибно стопанство Руф ". "В допълнение към икономическите аспекти още едно голямо предимство е сянката; рибните басейни са защитени от ултравиолетовите лъчи, което от своя страна ги предпазва от неконтролирано израстване на водорасли ", продължава Руф.


Не китайски. Произведени в Тайван. Разликата е в производствените съоръжения. Големите производители на китайски панели използват различни производствени съоръжения, всички с различни нива на автоматизация и контрол на качеството. В повечето китайски производствени фабрики все още нивото на автоматизация е ниско за сметка на високото ниво на евтин китайски труд. Winaico има само едно производствено съоръжение и то се намира в Тайван. То е напълно автоматизирано, защото Winaico не може да си позволи евтин китайски труд.

PERC технология. PERC е скращение от Passivated Emitter and Rear Cell, което в буквален превод означава „пасивиран емитер и задна клетка“. При високи температури и при ниска осветеност PERC може да увеличи допълнително ефективността на соларния панел с до 1%. Вътре в соларния панел се намират клетки от силиций. Типичният 12v панел се състои от около 36 клетки, като всяка клетка допринася за генерирането на обща енергия на панелите. Конвенционалните монокристални клетки имат слой емитер от предната страна и стандартна задна повърхност.

PERC клетките, от друга страна, използват две различни характеристики, които не се срещат в конвенционалните клетки. Това включва прилагане на пасивационен филм върху задната повърхност на клетката и използване на химикали за създаване на малки джобове във филма, които поглъщат повече светлина. Различните производители могат да постигнат това по различни начини, но във всеки случай технологията включва добавяне на диелектричен пасивационен слой в задната част на слънчевата клетка. Предната част на клетката получава директна слънчева светлина, докато задната страна попива разсеяна и отразена светлина.

Тези допълнителни функции създават предимство в три аспекта:

  • Значително намаляване на рекомбинацията между електрони,
  • По-голямо усвояване на светлината,
  • По-висока вътрешна отразяваща способност.


В комбинация, тези три аспекта значително повишават генерирането на енергия в слънчевите PERC клетки в сравнение с конвенционалните. Winaico соларен панел 275W с иновативна пасивна технология може да закупите тук: Соларен панел 275W Winaico


Може да разгледате и останалите соларни панели, които предлагаме: Соларни панели