Освен очевидната разлика в броя на соларните клетки, има различни плюсове и минуси при  използването на соларен панел с 60 и 72 клетки в различни соларни фотоволтаични системи.

Първо малко предистория. Масовите соларни панели се изработват от блокове от силиконови слитъци, които са нарязани на квадратни клетки. Това са квадратите, които се виждат върху соларните панели. Всяка слънчева клетка произвежда около половин волт. Множество клетки са свързани последователно, плюс към минус, за да се направи слънчевия панел. Последователното свързване на клетките увеличава напрежението на соларния панел до използваемо ниво. Колкото повече клетки са свързани последователно, толкова по-високо напрежение.

Например, ако 36 клетки са свързани последователно, получаваме изходно напрежение от около 18 волта. 36-клетъчният слънчев панел, който дава 18V, е идеален за зареждане на 12V акумулатор, тъй като се нуждаем от по-високо напрежение, за да заредим батерията. Затова 36-клетъченият слънчев панел се нарича 12V "номинален" панел, тъй като е проектиран да зарежда 12V батерия. По същия начин, слънчев панел с два пъти повече клетки, 72 клетки, дава напрежение от около 36 волта и е идеален за зареждане на 24V акумулаторен блок. Затова той се нарича 24V номинален соларен панел.

В началото беше ясно соларни панели с какво номинално напрежение да се използват, когато искаме да зареждаме акумулаторни батерии – те просто трябваше да съответстват на номиналното напрежение на акумулаторния блок. Но когато на бял свят се появиха две различни технологии, нещата добиха интересен обрат.


МРЕЖОВИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ

Първата технология беше свързаната към мрежата соларна система. С помощта на мрежов инвертор сега ние можем да преобразуваме DC напрежението от фотоволтаичните панели директно в променлив ток и да захранваме къщата си без да са необходими акумулаторни батерии. Така че ограниченията за 12V, 24V и 48V изчезнаха. Това позволи на производителите на соларни модули да използват колкото си искат клетки. За слънчеви панели до около 300 W, индустрията се е установила на 60 клетки. Използвайки терминологията от света на акумулаторите, това е 20V номинален панел.

С напрежение на отворена верига или Voc от около 38 V, мрежовите соларни системи са способни да поемат в един стринг до дванадесет или тринадесет 60-клетъчни соларни панела, свързани последователно и да останат под ограничението от 600VDC. Ако се използват 24V 72-клетъчни панели, те биха били ограничени до само 11 последователно свързани, ограничавайки допълнително размера на системата.


СОЛАРНИ ЗАРЯДНИ КОНТРОЛЕРИ

Втората технологична промяна беше извършена в акумулаторно базирания свят, посредством соларните зарядни контролери, използвани за управление на зареждането на батериите от слънчева енергия.

В началото, шунтовете или PWM зарядните контролери (широчинно-импулсна модулация) трябваше да съответстват на номиналното напрежение между слънчевите панели и акумулаторните батерии.

В последствие се появиха MPPT соларните зарядни контролери (проследяване точката на максимална мощност),  които позволиха да се вземе по-високото входящо напрежение от соларните панели и да се намали изходното зарядно напрежение на контролера, за да се зареждат правилно акумулаторните батерии, като същевременно се увеличава изходящия ток - елиминирайки всяка загуба на мощност и принуждавайки фотоволтаичните панели да работят при различно акумулаторно напрежение. Това отвори възможността да се използват соларни модули с какъвто и да е брой клетки, докато е изпълнено условието тяхното напрежението да е по-високо от това на акумулаторите.

60-клетъчни слънчеви панели

Тъй като 60-клетъчните слънчеви панели са толкова разпространени в момента, тяхната цена на ват е паднала много по-ниско от тази на 12V панели, което ги прави атрактивен вариант за зареждане на акумулаторни блокове. Само не забравяйте, че трябва да използвате MPPT заряден контролер, за да го направите. Също така имайте предвид, че не можете да използвате един 60-клетъчен соларен панел за зареждане на 24V батерия. Нуждаете се от поне един 72-клетъчен панел или два 60-клетъчни панела, свързани последователно, за да имате достатъчно високо напрежение, за да заредите 24V.

72-клетъчни слънчеви панели

И така, какво се случва със 72-клетъчните 24V фотоволтаични панели в мрежови соларни системи? Е, технологиите се развиват с бързи темпове и ограничението от 600VDC вече е ревизирано до 1000VDC на стринг в частните мрежови системи.

Също така мрежовите инвертори стават все по-големи и по-големи, което позволява преобразуването на изключително високи мощности. Тъй като ватовете се изчисляват като се умножи напрежението ампеража, един от начините да се увеличи мощността на соларния панел е да се увеличи напрежението чрез добавяне на допълнителни клетки. Добавянето на тези 12 допълнителни клетки обикновено добавя дължина от около 30 см към размера на панелa. При изграждането на системи върху по-големи площи не е проблем да се използват панели с по-големи размери. Така че 72-клетъчните модули дават възможност на производителите регулярно да правят фотоволтаични панели над 300W. Слънчевите панели с по-голяма мощност намаляват общия брой на модулите, които е необходимо да бъдат монтирани в системата, за да бъде достигната целевата мощност, което може да намали разходите за труд, необходим за инсталирането им. Панелите с по-висока мощност могат също така да намалят и разходите за необходимото системно оборудване, в това число конструкцияокабеляване, а в някои случаи и самата електроника, ако се използват микроинвертори или DC оптимизатори. Следва да се има предвид, че не всички микроинвертори поддържат 72-клетъчни соларни панели, така че 60-те клетки все още са единственият вариант в някои случаи, най-вече за домашни системи.

Повечето 72-клетъчни панели все още тежат по-малко от ограничението от 22.7 кг, наложено от американската Агенция за безопасност и здраве на работното място (OSHA), така че може да могат да се носят от един човек, въпреки че поради размера си може да е доста трудно човек да се справи сам. По-малките 60-клетъчни слънчеви панели могат да се пренасят по-лесно.

Фотоволтаичните панели, които предлагаме са 36 и 60 клетъчни и може да ги разгледате тук: Соларни панели