Международната агенция по енергетика (МАЕ) очаква бум на инсталирането на соларни панели (фотоволтаици) през следващите пет години. В световен мащаб се очаква инсталираната мощност на слънчева енергия да нарасне със 720 гигавата (GW).

Това става ясно от новия пазарен анализ „Възобновяеми енергийни източници 2019“, който МАЕ публикува наскоро. Според агенцията общият капацитет на възобновяема енергия в световен мащаб ще нарасне с 50 процента между 2019 и 2024 година. Това е увеличение с 1200 гигавата - толкова колкото е общата инсталирана мощност за производство на електроенергия в САЩ. Около 60 процента от това се дължи на фотоволтаиците. Делът на възобновяемите енергийни източници в общото производство на енергия в световен мащаб се очаква да нарасне от 26% днес на 30% до 2024 г. Причините за това според МЕА са намаляващите разходи и увеличаващите се политически усилия за подкрепата на мерки за производство на енергия, щадящи климата. "Възобновяемата енергия вече е вторият най-голям източник на енергия в света, но нейното използване трябва да бъде ускорено, ако искаме да постигнем дългосрочни цели в областта на климата, качеството на въздуха и достъпа до енергия", предупреди Фатих Бирол, изпълнителен директор на МАЕ.

Докладът подчертава трите ключови предизвикателства, с които обществото трябва да се справи, за да се ускори използването на възобновяема енергия: политическа и регулаторна несигурност, висок инвестиционен риск и системна интеграция на вятърни и слънчеви инсталации. Децентрализираната фотоволтаика ще представлява около половината от растежа на пазара на слънчеви фотоволтаици до 2024 г., сочи докладът. Три четвърти от новите инсталации ще се изградят за търговски и промишлени цели. Причината са икономии от мащаба, които правят слънчевата енергия икономически по-привлекателна за индустриалните клиенти. В същото време броят на частните соларни системи върху покриви ще се удвои до 2024 г. до около 100 милиона. Разходите за производство на електроенергия от децентрализирани слънчеви фотоволтаични системи в повечето страни вече са под цените на електроенергия за битови клиенти според МАЕ. МАЕ прогнозира, че до 2024 г. тези разходи ще намалеят с още 15% до 35%.

„Потенциалът на децентрализираните слънчеви фотоволтаични системи е спиращ дъха, но неговото развитие трябва да бъде добре управлявано, за да се намери баланс между различните интереси на собствениците на фотоволтаични инсталации, потребителите както и на енергийните предприятия и доставчици“, казва Бирол. Икономическият растеж, политическата подкрепа и подходящото регулиране биха могли да увеличат инсталираната мощност на соларни панели върху покриви до над 600 GW до 2024 г. Това обаче съответства само на шест процента от потенциала - въз основа на общата налична покривна площ.

Според доклада, между 2019 и 2024 г. делът на възобновяемата топлина ще бъде нарасне с една пета, благодарение главно на Китай, Европейския съюз, Индия и САЩ. Секторите топлинна и електрическа енергия са все по-взаимосвързани, тъй като възобновяемата енергия, използвана за производство на топлина, нараства с повече от 40%. Като цяло обаче потенциалът за възобновяема топлина остава до голяма степен неизползван. Делът на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на топлина се очаква да бъде под 12% през 2024 г., което изисква по-амбициозни цели и по-голяма политическа подкрепа.