Очакван бум на соларни панели през следващите 5 години

Автор admin 29/10/2019 0 Коментари

Международната агенция по енергетика (МАЕ) очаква бум на инсталирането на соларни панели (фотоволтаици) през следващите пет години. В световен мащаб се очаква инсталираната мощност на слънчева енергия да нарасне със 720 гигавата (GW).

 

Това става ясно от новия пазарен анализ „Възобновяеми енергийни източници 2019“, който МАЕ публикува в понеделник. Според агенцията общият капацитет на възобновяема енергия в световен мащаб ще нарасне с 50 процента между 2019 и 2024 година. Това е увеличение с 1200 гигавата - толкова колкото е общата инсталирана мощност за производство на електроенергия в САЩ. Около 60 процента от това се дължи на фотоволтаиците. Делът на възобновяемите енергийни източници в общото производство на енергия в световен мащаб се очаква да нарасне от 26% днес на 30% до 2024 г. Причините за това според МЕА са намаляващите разходи и увеличаващите се политически усилия за подкрепата на мерки за производство на енергия, щадящи климата. "Възобновяемата енергия вече е вторият най-голям източник на енергия в света, но нейното използване трябва да бъде ускорено, ако искаме да постигнем дългосрочни цели в областта на климата, качеството на въздуха и достъпа до енергия", предупреди Фатих Бирол, изпълнителен директор на МАЕ. Докладът подчертава трите ключови предизвикателства, с които обществото трябва да се справи, за да се ускори използването на възобновяема енергия: политическа и регулаторна несигурност, висок инвестиционен риск и системна интеграция на вятърни и слънчеви инсталации. Децентрализираната фотоволтаика ще представлява около половината от растежа на пазара на слънчеви фотоволтаици до 2024 г., сочи докладът. Три четвърти от новите инсталации ще се изградят за търговски и промишлени цели. Причината са икономии от мащаба, които правят слънчевата енергия икономически по-привлекателна за индустриалните клиенти. В същото време броят на частните соларни системи върху покриви ще се удвои до 2024 г. до около 100 милиона. Разходите за производство на електроенергия от децентрализирани слънчеви фотоволтаични системи в повечето страни вече са под цените на електроенергия за битови клиенти според МАЕ. МАЕ прогнозира, че до 2024 г. тези разходи ще намалеят с още 15% до 35%.„Потенциалът на децентрализираните слънчеви фотоволтаични системи е спиращ дъха, но неговото развитие трябва да бъде добре управлявано, за да се намери баланс между различните интереси на собствениците на фотоволтаични инсталации, потребителите както и на енергийните предприятия и доставчици“, казва Бирол. Икономическият растеж, политическата подкрепа и подходящото регулиране биха могли да увеличат инсталираната мощност на соларни панели върху покриви до над 600 GW до 2024 г. Това обаче съответства само на шест процента от потенциала - въз основа на общата налична покривна площ.

 

Според доклада, между 2019 и 2024 г. делът на възобновяемата топлина ще бъде нарасне с една пета, благодарение главно на Китай, Европейския съюз, Индия и САЩ. Секторите топлинна и електрическа енергия са все по-взаимосвързани, тъй като възобновяемата енергия, използвана за производство на топлина, нараства с повече от 40%. Като цяло обаче потенциалът за възобновяема топлина остава до голяма степен неизползван. Делът на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на топлина се очаква да бъде под 12% през 2024 г., което изисква по-амбициозни цели и по-голяма политическа подкрепа.

Коментирай