Основни стъпки за монтаж на соларни панели върху наклонен покрив и свързването им в соларна система за собствена консумация.

Стъпка 1: Предварителна подготовка за монтиране на соларните панели

Стъпка 2: Монтиране на фотоволтаичните модули

Стъпка 3: Свързване на соларните панели

Стъпка 4: Свързване на соларния инвертор с акумулаторния блок (опционално)

Стъпка 5: Свързване на соларния масив към соларния инвертор

Стъпка 6: Свързване на соларния инвертор към мрежата (опционално)

Стъпка 7: Пуск на системата

 

Стъпка 1: Предварителна подготовка за монтиране на соларните панели
 

В коя посока трябва да бъдат насочени соларните панели?

Монтажната конструкция осигурява фундамента за цялата фотоволтаична система, така че преди да монтиране соларните панели се уверете, че конструкцията е здрава и правилно закрепена към покрива на вашата къща или търговски обект. Типичната монтажна конструкция е изработена от алуминий или поцинкована ламарина. В зависимост от типа на покрива – керемиди, битум, ламарина, сандвич панели и др. покривната конструкция може да бъде поставена с помощта на допълнителни крепежни елементи като кука за керемиден или битумен покрив, скоба за сандвич панел и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под какъв ъгъл трябва да бъдат монтирани слънчевите панели?

Ъгълът на наклона на слънчевия панел (ъгълът между хоризонталната земя и соларния модул) се определя според северната географска ширината на местоположението, където ще бъде монтирана фотоволтаичната система. Обикновено се смята, че модулите, поставени под ъгъл на наклон, еквивалентен на северната географската ширина на мястото на монтаж, биха генерирали максимална енергия. За България това е ъгъл от 41° до 44°

 

Стъпка 2: Монтиране на фотоволтаичните модули

След като се уверим, че соларната конструкция е закрепена здраво и сигурно към покрива на сградата, монтирайте соларните модули към нея посредством крайни и средни скоби, съобразени с дебелината на рамката на соларния панел. По правило всеки панел се захваща към конструкцията с помощта на крайните и средни скоби и подходящи болтове и гайки на четири места. За да се гарантира дълго и безпроблемно използване на модулите, внимателно проверявайте по време на монтажа всяка една скоба, дали е добре затегната и плътно прилепнала към модула.

 

Стъпка 3: Свързване на соларните панели

За свързване на отделните соларния панели помежду им се използват MC4 конектори. Това са универсални конектори, които могат да бъдат свързани с всякакъв тип соларни панели. Свързването на слънчевия масив става по-лесно и по-бързо с помощта на MC4 конекторите. В зависимост от входните характеристики на инвертора фотоволтаичните модули могат да се свържат последователно или паралелно. При последователното свързване един към друг се включват плюсът и минусът на два отделни модула или стринга. По този начин се увеличава напрежението на системата.

При паралелното свързване посредством MC4 разклонители се обединяват плюсовете и минусите на два или повече соларни модула или стринга, като по този начин се запазва напрежението на системата и се увеличава амперажът.

 

Стъпка 4: Свързване на соларния инвертор с акумулаторния блок (опционално)

Ако изграждате off-grid или хибридна фотоволтаична система за ток е необходимо да свържете съответния подходящ брой акумулаторни батерии към соларния инвертор. При свързване на повече от 1 брой акумулатори към инвертора е необходимо предварително да свържете батериите в акумулаторен блок със съответното напрежение и ампераж. Както при соларните панели и тук следва да се спазва принципа за последователното и паралелно свързване. Акумулаторния блок следва да се свържи към обозначените за това входове на инвертора (обикновено Bat+ и Bat-).
 

Стъпка 5: Свързване на соларния масив към соларния инвертор

Преди да включите плюсът и минусът на соларния масив към обозначените за това входове на инвертора (обикновено PV+ и PV-), проверете дали напрежението на панелите отговаря на минималното входящо DC напрежение на инвертора. Внимание: никога не включвайте соларните панели към инвертора под напрежение, както и при работещ инвертор. Използвайте подходящи  предпазители.
 

Стъпка 6: Свързване на соларния инвертор към мрежата (опционално)

Ако система, която изграждате е хибридна или мрежова, като последна стъпка следва да свържете Вашата AC захранваща мрежа към обозначените за това входове на инвертора (обикновено L, N, G). Внимание: изключете входящото AC мрежово захранване, както и инвертора преди да направите мрежовата връзка.

 

Стъпка 7: Пуск на системата

Проверете внимателно още веднъж всички връзки. Включете предпазителите на акумулаторния блок, соларния масив и AC мрежата. Пуснете инвертора. Ако сте свързали правилно всички компоненти на соларната система, тя трябва да започне да генерира електроенергия.