Menu
Your Cart

Обект Соларна Система за Поливане 10,26 kWp

Автономна фотоволтаична система с пикова соларна мощност до 10,26 kWp - използва се изцяло за поливане. Системата се използва за захранване на електрическа помпа с мощност 5,5 кВ, която работи през цялата светла част на деня. Фотоволтаичните панели, използвани в инсталацията са от монокристален тип, с пикова мощност от 285Wp. Използвали сме специализиран инвертор за помпи, който ги управлява спрямо честота/напрежение. При по-ниска осветеност от слънцето системата не спира да работи, а намалява съвсем леко своят дебит, гарантиращо минимум 8 часа работа на помпта директно от слънцето, без използване на батерии.

 

Системата работи успоредно с агрегат, който се използва рядко за вечерно поливане.

Инсталацията спестява солидни месечни разходи за гориво и квалифициран персонал, който да обслужва агрегата през светлата част на деня.

 

Обща инсталирана мощност: 10,26 kWh

Брой соларни панели: 36 бр. х 285 Wp 

Инвертор: Помпен Инвертор 7,5 KW

Годишна производителност на ел.енеригя: 15,9 MWh

Тип на панелите: Монокристални

Предназначение: Автономна система за поливане

Местонахождение: област Петрич

Снимки 

  •  
  •  
  •  
  •