Мрежова соларна системи /ON Grid/ е онази слънчева енергийна система, която произвежда енергия само когато е налична електрическата мрежа. За да работят, тези системи се нуждаят от връзка с мрежата. 

 

 

Плюсове: 

За някои ползватели на електроенергия, особено фирми, които се нуждаят от много енергия, в процеса на своята работа осъзнават факта, че могат да разчитат на соларно захранване посредством соларни панели за намаляване на своите разходи за електроенергия. Посредством инсталирането на подобна система те могат да спестят до 100% от своите разходи за електроенергия през светлата част на деня. За други такъв тип система изглежда примамлива възможност за отдаване на енергия в мрежата срещу заплащане. Целта при това е да компенсирате цената на закупената от вас енергия или просто да продадете излишната енергия, която сте произвели, на енергийната компания, след като вземете това, от което се нуждаете в рамките на даден период от време (обикновено месечно). В допълнение към финансовия аспект, някои го намират за привлекателен избор поради ползата му за екологията като цяло.

Мрежовите соларни системи често имат по-малко предварителни разходи, отколкото автономните или хибридните инсталации. На първо място по-ниската цена се добива поради факта, че не се изисква поставянето на акумулаторни батерии. От друга страна, инсталацията е и по-гъвкава, тъй като не е задължително да инсталирате цялото количество панели, които ще са ви необходими, за да покриете всичките си енергийни нужди веднага. Някои хора избират мрежови системи, когато знаят, че могат да си позволят само определен брой панели в даден момент, така че целта им е да намалят сметките си за електричество, но не и да ги премахнат напълно зависимостта от енергото . С течение на времето винаги можете да добавите още панели, когато намерите финансовите ресурси за това.

ON Grid системите са чудесно решение и за малки домакинства, които желаят да намалят значително разходите на енергия през светлата част на деня. С правилно оразмерена система могат да постигнат резултати от порядъка на 30-85% спестяване на енергия на годишна база.

Мрежата е една неизчерпаема батерия, от която може да черпите толкова, колкото ви е необходимо без да е нужно да се притеснявате за нейното изчерпване или разреждане.

Ниската цена и високата сигурност на този тип системи е също доста привлекателен аспект, тъй като този тип инсталации се състоят само от няколко компонента – панели, инвертор и табло. И тъй като повечето производители на инвертори предлагат гаранции от 5-7 години, системата става изключително стабилна и с дълъг експолатационен срок, като шансовете за авария на някой от компонентите е минимален.

 

Минуси: 

Може би най-големият минус на мрежовата соларна система е, че тя не може да функционира, когато отпадне захранването от мрежата. Някои може погрешно да мислят, че ако възникне прекъсване на електрозахранването, техните панели ще действат като вид резервен генератор, но това не е така, тъй като те все още са свързани към по-голямата електрическа мрежа.

Основен минус при мрежовите системите за собствени нужди се получава, когато в даден момент произвеждаме по-голямо количество енергия от това, което консумираме. В такъв случай цялата произведена допълнителна енергия се губи. Този проблем от части може да бъде отстранен като за целта се сключи договор с местното ЕРП за изкупуване на излишната енергия. Друг е въпросът, че това не винаги е най-приятният процес, като голямото количество документация, бавната работа на институциите и изискванията за множество разрешителни често отказват клиенти с малки централи от предприемането на инициатива за задвижване на тази процедура.