Инверторите са неразделна част от всяка слънчева фотоволтаична система и са отговорни за преобразуването на електроенергията, генерирана от соларни панели, в електричество за променлив ток, което може да се използва във Вашия дом или да бъде отдадено в мрежата. Въпреки множеството разлики в различните видове соларни инвертори, основната им задача остава преобразуването на  DC към AC. Всяко устройство, справящо се с тази задача, следва да бъде наричано преобразувател (инвертор).

За да научите повече за наличните различни видове инвертори и да разберете, кой е правилният избор за Вашите нужди, прочетете нататък:

Стандартни стрингови инвертори /мрежови инвертори/

Стандартните мрежови инвертори са най-често инсталираният тип инвертор за търговия с електричество или потребление за собствени нужди през светлата част на деня. Тъй като при тях електричеството се генерира на момента или бива консумирано на мига, или се отдава в мрежата с цел печалба. Електрическото захранване, генерирано от соларните панели, се подава директно в мрежов инвертор, който преобразува тази електроенергия в електричество за променлив ток.

 Плюсове Недостатъци

Изключително лесно може да се открие подходящ соларен инвертор, който да  отговаря на конкретните нужди и бюджет на Вашия дом.

Стандартният низов инвертор сам по себе си не позволява интегрирането на батерията. Ако желаете да съхранявате част от електроенергията, вместо да я продавате, ще трябва да инсталирате отделен инвертор.

С милиони мрежови инвертори, инсталирани по целия свят, технологията зад стандартните низови инвертори е надеждна и ефективна.

В зависимост от това, кой инвертор предпочитате, може да се наложи да закупите допълнителна система за управление на енергията, за да увеличите ефективността на Вашата система.


Микроинвертори

Подобно на името им, микроконверторите са много по-малки по размер и капацитет от стандартните низови инвертори. Докато последните варират от 1,5 до 10 kW в размер за жилищни приложения, микроинверторите обикновено са около 200 до 250 W по размер.

Вместо един централен инвертор, който преобразува цялото DC електричество, което панелите ви колективно произвеждат, микроконверторите обикновено се инсталират на гърба на всеки отделен панел и са отговорни само за преобразуването на фотоволтаичния панел, на който са инсталирани.

 Плюсове Недостатъци

Соларните фотоволтаични системи с микроинвертор обикновено функционират по-добре от стандартните мрежови инверторни системи.Тъй като всеки панел се събира отделно, слабо представящите се панели (независимо дали поради сянка или разграждане) не оказват отрицателно въздействие върху изхода на други панели.

Микроинверторите са значително по-скъпи от стандартните низови инвертори. При повреда се заменя всеки поотделно, увеличавайки допълнително разходите за вашата ел. централа


Автономни соларни инвертори

Автономните инвертори намират най-голямо приложение на места, лишени от електричество. Към тях се подвързват определен брой акумулатори /соларни батерии/. Например ако Вие притежавате рибен язовир, отглеждате растения или животни и наоколо няма електричество, може да си осигурите захранване на всички необходими консуматори на 100% от слънцето, като събраната енергия в соларните акумулатори ще може да бъде използвана през вечерта (за осветление, телевизия, хладилник или друг консуматор спрямо вашите нужди).

 Плюсове Недостатъци

Благодарение на дългата история на научно- изследователска и развойна дейност, подобно на стандартните мрежови инвертори, автономните соларни инвертори са изключително качествени и надеждни.

Подобен тип инвертор не може да отдава електричество в мрежата или да черпи енергия от нея. Ако използвате такъв инвертор в домашни условия. няма да може да използвате паралелно с него и съществуващата мрежа.

Могат да бъдат преустроени лесно и бързо в съществуващи слънчеви PV системи.

Повторно монтиране на инвертор с батерии в бъдеще обикновено ще струва повече, отколкото инсталирането на хибриден инвертор, когато първоначално сте закупили вашата система.


Хибридни инвертори

Хибридните инвертори изпълняват комбинира функция на мрежов и автономен инвертор. Не само, че хибридният инвертор може да преобразува DC електричеството в  AC електричество, което може да се използва в дома Ви, но той може и да зарежда Вашата соларна батерия, както от соларните панели така и от мрежата. Също така такъв тип инвертори могат да отдават излишната енергия в мрежата, с цел изкупуването и.

 Плюсове Недостатъци

Хибридните инвертори предлагат по-безпроблемно и рентабилно решение, отколкото инсталирането както на стандартен низов, така и на батериен инвертор.

Тъй като хибридните инвертори изпълняват две интегрални функции, те могат да бъдат по-малко ефективни от стандартните низови или автономни инвертори.

Повечето хибридни инвертори могат да се инсталират без батерия. Това ви дава гъвкавостта да реконструирате слънчевата батерия на по-късна дата, когато тя може да отговаря на вашите нужди по-добре.


Може да прочете повече за подробния принцип на работа на всеки тип инвертор като кликнете тук!

Ако сте объркани за това, кой инвертор е подходящ за Вашия дом или централа, не се колебайте да се свържете с нас, доверете се на нашия опит!

Екс Пи Ай ООД

тел: 0889 971 666