Как правилно да изберем и оразмерим инвертор?


*Може да използвате и нашият калкулатор за оразмеряване на инвертори, като посетите следната връзка-линк: Калкулатор

1. Оразмеряване на максималният и минималният брой соларни модули, които могат да бъдат свързани към инвертора ни:

1.1. След като сме избрали подходящ инвертор за нашите нужди, след да обърнем сериозно внимание на неговите входни характеристики. За нагледен пример ще изберем инвертор от серията Sunsynk 8,8kW входящите му характеристики показват максимално входно напрежение 500VDC и максимален ток на късо от модулите 28АD.c, разполагащ с 2 тракера

1.2. Следващата стъпка е да погледнем datasheet на избраните от нас соларни панели и извадим информация за тяхната: мощност, напрежение на отворена верига Voc, ток на късо Isc и температурен коефициент на Voc. В нашият пример ще използваме модули на производителят YingliSolar 545Wp със следните параметри

Voc = 49,67 VDC

Isc = 13,90 A

βVoc = -0,27 %/°C

1.3. Изчисляваме нашето най-високо напрежение на отворена верига по следния метод:

Проучваме каква е рекордно най-ниската температура в нашето населено място. В нашият пример ще заложим температура от -10°C. Температурата, на която е тестван нашият модул е 25°C при тези условия той е показал напрежение на отворена верига от Voc=49,67 V. За да можем, да калкулираме какво напрежение е възможно да подаде на -10°C трябва да направим следната калкулация: 25-(-10)=35°C разлика. След като сме получи резултата, следва да го умножим по показателя за температурен коефициент в нашият случай 0,27% т.е. 35*0.0027 = 0.0945. Получената стойност се умножава по максималното напрежение на отворена верига на модула 0.0945 * 49.67= 4.69V.

Максималното входно напрежение на модула при температура от -10°C е равно на 49.67+4.69 = 54.36V.

Максималното входно напрежение на инвертора е 500V, следователно 500/54.36=9.19

Следователно максималният брой соларни панели свързани последователно на стринг е 9 бр. при свързване на 10-ти ще настъпи повреда в инвертора. Тъй като разполагаме с 2 тракера максималният брой модули, които можем да свържем е 9+9 = 18 бр. 

18 * 545Wp = 9810 Wp максимална мощност.

1.4. Максимален входящ ток

В случай, че желаем да свързваме модулите в друг тип конфигурация /паралелно/ трябва да се съобразим и с максималният входен ток. В нашият случай инверторът позволява максимално 28А, а нашите модули генерират максимално 13,90А. Т.е. максималният брой на групи свързани в паралел е 2.

1.5. Максимална входяща мощност на инвертора

Друг важен фактор определящ максималното количество на соларни панели свързани към инвертора е неговата максимална входяща соларна мощност. В нашият случай това е 10400 Wp. Т.е. няма как да свържем 2 групи х 9 бр. модули на тракер /общо 36 бр. модули/ защото ще претоварим инвертора.

1.6. Минимален брой модули

Важен аспект за правилното конфигуриране на вашата инсталация спрямо входните параметри на инвертора, е стойността на минималното стартово напрежение /напрежение, при което инвертора стартира производство на енергия/ В нашият случай MPPT тракера започва работа 150Vdc. Т.е. минималният брой модули, които трябва да поставим в конкретния случай е 6 бр. /в този случай се гледа работното напрежение на модула 41.85V/

2. Избор на акумулаторен блок

2.1. За да изберете коректно минималният капацитет на вашият акумулаторен блок е нужно да следвате следната формула.

Разделяме максималната мощност на инвертора, в нашият случай 8,8 кВ на работното напрежение (48V) -> 8800/48=183.33A

2.2. Подбираме акумулаторен блок, който гарантирано може да осигури минимум 183.33А изходен ток. В нашият случай избираме LiON блок на SolarMD с капацитет 14,3кВч/51,2V 288Ah/ и максимален разряден ток 200А.

*Много клиенти и инсталатори пренебрегват тази стъпка и залагат батерии с нисък капацитет, с цел спестяване на разходи. Във всички случаи това може да доведе само до много по-големи разходи, тъй като при поставяне на по-малък акумулаторен блок и опит на инвертора за черпене на мощност близка до максималната би могло да доведе до трайни увреждания както в батерийната група така и в самият инвертор. Например няма как да изтеглите 183А от акумулаторен блок 100Ah.